DIJET is a comprehensive manufacturer of cemented carbide tool

Trách nhiệm xã hội

Mọi hoạt động kinh doanh đều nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận, Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp Chính Xác Sài Gòn - SPIT cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi muốn hướng tới xây dựng một công ty mà ở đó tất cả các thành viên của chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì được lao động, được xây dựng, cống hiến, được lắng nghe và chia sẻ.

Giáo dục, xây dựng thói quen tiết kiệm.

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một công ty thành công trong sản xuất kinh doanh, thân thiện với môi trường và gắn bó, chia sẻ với cộng đồng.

© 2019 CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC SÀI GÒN - Design : NiNa Co., Ltd
google.comtiwtter.comfacebook.comyoutube.com

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC SÀI GÒN